Cài đặt aaPanel miễn phí và nâng cấp lên bản pro

Đăng ngày: 24/11/2022 bởi admin | Tổng 464 Lượt Xem

Hôm nay ToiCode.Net chia sẻ cho các bạn cách cài AAPanel là một phiên bản quốc tế hóa của BAOTA Panel – Một web hosting control panel miễn phí rất tốt và nổi tiếng nhất của Trung Quốc

Tập lệnh cài đặt aaPanel

Centos

yum install -y wget && wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install_6.0_en.sh && bash install.sh aapanel

Ubuntu / Deepin

wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && sudo bash install.sh aapanel

Debian

wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && bash install.sh aapanel

Lưu ý: Đảm bảo rằng nó là một hệ điều hành sạch, không có môi trường nào khác có cài đặt Apache / Nginx / php / MySQL (không thể cài đặt môi trường hiện có)

Bạn nên sử dụng Chrome, Firefox và các trình duyệt cạnh để truy cập địa chỉ đăng nhập bảng điều khiển

Tập lệnh Quản lý aaPanel

Management

service bt stop
service bt start
service bt restart
service bt stop && chkconfig --del bt && rm -f /etc/init.d/bt && rm -rf /www/server/panel
cat /www/server/panel/data/port.pl
echo '8881' > /www/server/panel/data/port.pl && service bt restart iptables -I INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 8881 -j ACCEPT service iptables save service iptables restart
echo '8881' > /www/server/panel/data/port.pl && service bt restart firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8881/tcp firewall-cmd --reload
cd /www/server/panel && python tools.py root 123456
cd /www/server/panel && python tools.py panel 123456
/www/server/panel/vhost
rm -f /www/server/panel/data/domain.conf
rm -f /www/server/panel/data/*.login
cat /www/server/panel/data/limitip.conf
rm -f /www/server/panel/data/limitip.conf
cat /www/server/panel/data/domain.conf
rm -f /www/server/panel/data/ssl.pl && /etc/init.d/bt restart
cat /tmp/panelBoot
cat /www/server/data/*.err
/www/server/panel/vhost/nginx
/www/server/panel/vhost/apache
/www/wwwroot
/www/backup/database
/www/backup/site
/www/wwwlogs

Nginx

thư mục cài đặt nginx Start Stop Khởi động lại Tải lạiCấu hình nginx

/www/server/nginx
service nginx start
service nginx stop
service nginx restart
service nginx reload
/www/server/nginx/conf/nginx.conf

Apache

apache thư mục cài đặt Bắt đầu Dừng khởi động lại Tải lại cấu hình apache

/www/server/httpd
service httpd start
service httpd stop
service httpd restart
service httpd reload
/www/server/apache/conf/httpd.conf

MySQL

thư mục cài đặt mysql phpmyadmin thư mục cài đặtThư mục lưu trữ dữ liệu Bắt đầu Dừng khởi động lại Tải lại cấu hình mysql

/www/server/mysql
/www/server/phpmyadmin
/www/server/data mysql
service mysqld start
service mysqld stop
service mysqld restart
service mysqld reload
/etc/my.cnf

FTP

thư mục cài đặt ftp Bắt đầu dừng khởi động lại cấu hình ftp

www/server/pure-ftpd
service pure-ftpd start
service pure-ftpd stop
service pure-ftpd restart
/www/server/pure-ftpd/etc/pure-ftpd

.PHP

thư mục cài đặt php Bắt đầu (Vui lòng sửa đổi theo phiên bản PHP, ví dụ: dịch vụ php-fpm-54 bắt đầu) Dừng lại (Vui lòng sửa đổi bằng phiên bản PHP, ví dụ: dịch vụ php-fpm-54 dừng)

Khởi động lại (Vui lòng sửa đổi bằng phiên bản PHP, ví dụ: dịch vụ khởi động lại php-fpm-54)

Tải lại (Vui lòng sửa đổi theo phiên bản PHP, ví dụ: dịch vụ tải lại php-fpm-54)

Cấu hình (Vui lòng sửa đổi bằng phiên bản PHP, ví dụ: / www / server / php / 52 / etc / php.ini)

/www/server/php
servicephp-fpm-{52|53|54|55|56|70|71|72|73|74|80|81} start
service php-fpm-{52|53|54|55|56|70|71|72|73|74|80|81} stop
service php-fpm-{52|53|54|55|56|70|71|72|73|74|80|81} restart
service php-fpm-{52|53|54|55|56|70|71|72|73|74|80|81} reload
/www/server/php/{52|53|54|55|56|70|71|72|73|74|80|81}/etc/php.ini

Redis

thư mục cài đặt redis Bắt đầudừng cấuhình redis

/www/server/redis
service redis start
service redis stop
/www/server/redis/redis.conf

Memcached

thư mục cài đặt memcached Bắt đầudừng khởi động lại tải lại

/usr/local/memcached
service memcached start
service memcached stop
service memcached restart
service memcached reload

Nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cr@ck lên bản Pro với vài dòng lệnh

sed -i 's|"endtime": -1|"endtime": 999999999999|g' /www/server/panel/data/plugin.json
sed -i 's|"pro": -1|"pro": 0|g' /www/server/panel/data/plugin.json
chattr +i /www/server/panel/data/plugin.json

Lời kết

Qua bài viết hướng dẫn Cách cài aapanel này, giúp bạn có thêm nhiều kiến thức và thông tin hữu ích để có thể tự tay mình tạo một aapanel chuyên nghiệp và có thể tận dụng để kiếm tiền ngay trên website của mình nhé.

3
2
đánh giá
Đánh giá bài viết

Ngày hôm nay thất bại Ngày mai cũng thất bại
Nhưng ngày kia chắc chắn sẽ là thành công!

Bình Luận Bài Viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

© Copyright 2022 - Company Name. All rights reserved.

Content Protection by DMCA.com - Blog IT ™ Quản trị & biên tập bởi: Si Thanh