Cách cải thiện chỉ số PageSpeed Insights khi kết nối với Google adsense, analytics và facebook cho blogspot

Đăng ngày: 30/08/2022 bởi admin | Tổng 444 Lượt Xem

Nhưng nếu ta cải thiện được chỉ số này thì dù sao cũng góp phần giúp tốc độ load của một blog được tốt hơn nhất là trên thiết bị di động thông minh. 

Nhưng tại thời điểm bạn đọc bài viết này thì chỉ số PageSpeed Insights đã được google đánh giá là trị số quan trọng, nó chính là thước đo cho tính khả dụng trên thiết bị di động. 

Và để cạnh tranh nhau trong kết quả tìm kiếm của google các nhà sở hữu web/blog đều đang cố gắng cải thiện chỉ số này. 

Chỉ số PageSpeed Insights bị kéo xuống quá thấp(đỏ) là khi ta sử dụng các link javascript của Google Adsense, Google Analytics và Facebook cài đặt trong trang.

Chỉ tải khi cuộn trang(scroll)

1- Với Google Analytics.
Sử dụng Googletagmanager-gtag

<script>
  window.addEventListener('load', function() {
    var is_load = 0
    function loadanalytics() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement('script')
        an.async = true;
        an.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-123456789'
        var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc);
        window.dataLayer = window.dataLayer || [];
        function gtag() {
          dataLayer.push(arguments);
        }
        gtag('js', new Date());
        gtag('config', 'UA-123456789');
      }
    }
    window.addEventListener('scroll', function() {
      loadanalytics()
    })
  })
</script>

Các bạn thay ID Analytics của các bạn vô 2 ID 123456789 bên trong và lưu lại.
Sử dụng Google-Analytics của Blogger
Nếu như không có nhu cầu truy xét dữ liệu chuyên sâu thì dùng code này cho nhẹ nhàng. 

<script>
  window.addEventListener('load', function() {
    var is_load = 0
    function loadfb() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement('script')
        an.async = true;
        an.src = 'https://www.google-analytics.com/analytics.js'
        var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc)
      }
    }
    window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date;
    ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
    ga('send', 'pageview');
    window.addEventListener('scroll', function() {
      loadfb()
    })
  })
</script>

Thay UA-XXXXX-Y thành ID theo dõi của bạn. 
2- Với Facebook

<div id='fb-root'></div>
<script>
  window.addEventListener('load', function() {
    var is_load = 0
    function loadfb() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement('script')
        an.async = true;
        an.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v6.0&appId=123456789'
        var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc)
      }
    }
    window.addEventListener('scroll', function() {
      loadfb()
    })
  })
</script>

Các bạn thay AppID của các bạn vào. 
3- Với Google Adsense.
1- Dán file sau vào giữa <head> và </head> 

<link as='script' href='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js' rel='preload'/>

2- Chỉ cần dán một file js duy nhất trước </head>
– Code 1

<script>
 window.addEventListener('load', function() {
  var is_adsense_load = 0

  window.addEventListener('scroll', function() {
   if (is_adsense_load == 0) {
    is_adsense_load = 1;

    var ele = document.createElement('script');
    ele.async = true;
    ele.src = 'https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'
    var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
    sc.parentNode.insertBefore(ele, sc);

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
     google_ad_client: "ca-pub-xxxxxxxxx",
     enable_page_level_ads: true
    });
   }
  })
 })
</script>

Code 2

<script>
    window.addEventListener("load", function() {
    var is_load = 0
    function loadads() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement(&#39;script&#39;)
        an.async = true;
        an.src = "//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"
        var sc = document.getElementsByTagName("script")[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc)
          (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
            google_ad_client: "ca-pub-12345678912345",
            enable_page_level_ads: true
          });
      }
    }
    window.addEventListener("scroll", function() {
      loadads()
    })
  })
  </script>

Code 3 

<script>
    //<![CDATA[
     window.addEventListener("load", function() {
  var e = 0;
  window.addEventListener("scroll", function() {
    ! function() {
      if (0 == e) {
        e = 1;
        var a = document.createElement("script");
        a.async = !0, a.src = "https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js";
        var n = document.getElementsByTagName("script")[0];
        n.parentNode.insertBefore(a, n), (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
          google_ad_client: "ca-pub-1234567890",
          enable_page_level_ads: !0
        })
      }
    }()
  })
});
    //]]>
  </script>

Thay 123456789 thành mã ID nhà xuất bản của bạn.Và khi cài đặt code từng mã quảng cáo bạn bỏ file js trong mã đó đi rồi dán vào mẫu hoặc tiện ích ngoài. 
Ví dụ mã đầy đủ có dạng: 

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- sidebar2 -->
<ins class="adsbygoogle"
   style="display:block"
   data-ad-client="ca-pub-123456789"
   data-ad-slot="xxxxxxxxx"
   data-ad-format="auto"
   data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ta bỏ file js sẽ có dạng: 

<!-- sidebar2 -->
<ins class="adsbygoogle"
   style="display:block"
   data-ad-client="ca-pub-123456789"
   data-ad-slot="xxxxxxxxx"
   data-ad-format="auto"
   data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Tải sau 3 giây khi trang chính đã tải xong

Trường hợp này áp dụng cho quảng cáo của Google adsense, cụ thể khi khách truy cập vào trang web của bạn, quảng cáo sẽ tải sau 3 giây. đối với các tiện ích của bên thứ ba ở trên bạn cũng đã tôi ưu hết cả rồi. 
Code: 

<script>
    //<![CDATA[
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
  google_ad_client: "ca-pub-123456789",
  enable_page_level_ads: true});
  setTimeout(KJ_AsOT, 3000);
  function KJ_AsOT() {
    var head_ID = document.getElementsByTagName("head")[0];
    var script_element = document.createElement('script');
    script_element.type = 'text/javascript';
    script_element.src = 'https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js';
    head_ID.appendChild(script_element);
    }
    //]]>
   </script>

tổng hợp. 

0
0
đánh giá
Đánh giá bài viết

Ngày hôm nay thất bại Ngày mai cũng thất bại
Nhưng ngày kia chắc chắn sẽ là thành công!

Bình Luận Bài Viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sign Up
Khách
07/03/2023 20:17

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

© Copyright 2022 - Company Name. All rights reserved.

Content Protection by DMCA.com - Blog IT ™ Quản trị & biên tập bởi: Si Thanh